Algemene Voorwaarden


1. Diensten en Pakketten
1.1 MediaTuig biedt verschillende pakketten aan: Basis, Standaard en Premium, elk met specifieke diensten, zoals crewgrootte, opnameduur, post-productie uren, scriptondersteuning, aantal revisies en ondertiteling.
1.2 Naast deze pakketten biedt MediaTuig diensten op uurbasis aan tegen een uurtarief van €70 exclusief BTW en maakt offertes op maat voor diensten die niet binnen de standaardpakketten vallen.

2. Betalingsvoorwaarden
2.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2.2 Een aanbetaling van 30% van het totale offertebedrag is vereist bij acceptatie van de offerte.2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3. Revisiebeleid
Afhankelijk van het gekozen pakket is een bepaald aantal revisies inbegrepen. Extra revisies zijn beschikbaar tegen betaling van €350 voor het lage tarief en €500 voor het normale tarief.

4. Ondertiteling
Ondertiteling in de gesproken taal is inbegrepen bij bepaalde pakketten. Voor ondertiteling in andere talen of aangepaste stijlen worden extra kosten in rekening gebracht.

5. Prijsaanpassingen
MediaTuig behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. De aangegeven startprijzen dienen als richtprijs.

6. Aansprakelijkheid en Geschillen
In geval van onoplosbare geschillen tussen de opdrachtgever en MediaTuig, kan het project worden beëindigd met betaling voor de tot dan toe geleverde diensten, beoordeeld per fase (pre-productie, productie, post-productie).

7. Intellectuele Eigendom
MediaTuig behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alle geproduceerde werken.

8. Annuleringsbeleid
Voor annuleringen door de opdrachtgever worden standaard industrietarieven gehanteerd.

9. Klachten
Klachten over het productieproces worden waar mogelijk opgelost. MediaTuig is niet verantwoordelijk voor prestaties van de film in termen van marketingdoelen of publieke ontvangst.

10. Toepasselijk Recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11. Overige Bepalingen
11.1 MediaTuig behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op aanvraag.
11.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen in de zakelijke relatie tussen MediaTuig en haar opdrachtgevers en om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze diensten te waarborgen.

12. Wijzigingen en Vindplaats van de Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

FILMS BUITEN
DE LIJNTJES

Kanaalstraat 215B, Utrecht
KvK: 78629012
Btw: NL003357841B48
Telefoon: +31 6 33 04 73 06

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Volg ons op social media!

Youp, Thijs of Sofie.
Antwoordt binnen enkele uren
Youp, Thijs of Sofie.
Hey! Meteen duidelijk antwoord op jouw toekomstige project? Klik op de zwarte knop en chat met een van onze creatives!
Start Whatsapp Chat